Kashan Central District

آخرین اخبار

بازدید از بند خاکی مهر آباد

<p>بخشدار محترم مرکزی در بازدید از روستای مهرآباد از بند خاکی و همچنین قنوات این روستا و شرکت کشت و صنعت آب شیرین بازدید نمودند.<br /> این بند در سالهای گذشته توسط جهاد کشاورزی کاشان احداث شده ودر حال حاضر قنوات پایین دست از این بند بهره مند میشود وآب موجود در سد ازبارندگیهای سال جاریست.</p>

[ ادامه خبر ... ]

بازدید از روستای دره

<p>بازدید بخشدار محترم مرکزی ازپروژه ی زیرسازی و آسفالت و پیاده رو بلوار گلستان و نانوایی تازه احداث شده سنتی و پاک سازی رودخانه روستای هدف گردشگری دره.</p>

[ ادامه خبر ... ]