Kashan Central District

سوم خرداد سالــــروز فتح خرمشهر در عملیات بیــت المقــدس

 این عملیات در تاریخ 1361/02/10 آغاز شد و درتاریخ 1361/03/03 با پیروزی رزمندگان اسلام به پایان رسید.

این عملیات در واقع چهارمین تهاجم بزرگ از یک رشته عملیاتهای آفندی ایران علیه نیروهای متجاوز عراقی بود که در سال دوم جنگ به اجرا درآمد. در این عملیات ارتش عراق تمامی راهکارهای دفاعی خود را به اجرا گذاشته بود به گونه ای که صدام اعلام کرد که اگر ایرانیان بتوانند خرمشهر را آزاد کنند کلید بصره را به آنان میدهم.

از جمله شهدای بخش مرکزی کاشان در این عملیات شهیدان والامقام علی مفیدی و سید حسین مصطفوی می باشند . روحشان شاد