Kashan Central District

تکمیل پارک و نصب روشنایی روستای جزه

تکمیل پارک روستا و نصب چراغ های روشنائی و کاشت نهال و سیستم آبیاری  قطره ای در روستای جزه که موجب مصرف بهینه آب می شود .