Kashan Central District

حضور استاندار محترم اصفهان در بخش مرکزی شهرستان کاشان

بازدید استاندار محترم از چندین طرح و واحد تولیدی در بخش مرکزی کاشان

بازدید از کارخانه شیر پاستوریزه شیر کده 
واحد بسته بندی لبنیات و بازدید از سالن تولید شیر خشک

بازدید از اولین باغ مرکبات در شمال استان اصفهان  و بازدید از گلخانه های تولید توت فرنگی و ....
لازم به ذکر است بیش از ده گونه از انواع درخت پرتقال ودرختانی از جمله  لیمو ترش،لیمو شیرین ،
نارنج و والنگ در این باغ وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد از محصولات این باغ قابل برداشت می باشد.

بازدید از  مجموعه گردشگری وپرورش ماهی های زینتی وخاویار و ...