Kashan Central District

گزارشی از راهپیمایی روز قدس در روستاهای بخش مرکزی

قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.(امام خمینی«ره»)

روز قدس دفاع ما از مظلومیت و انسانیت است، روز بسیار مهمی است؛ چراکه آنچه که در فلسطین واقع می‌شود یک فاجعه انسانی و ظلم به انسانیت است. طبیعتاً مسلمانان، آزادی‌خواهان و فطرت‌های پاک باید نسبت به این مسأله با حساسیت برخورد کنند.

مردم روستاهای بخش مرکزی با حضور در راهپیمایی روز قدس بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین به نمایش گذاشتند.